'Aisyiyah

Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan

Berita
LEMBAGA PELAYANAN HUSNUL KHATIMAH (LPHKH) bag 1
04 Februari 2022 10:19 WIB | dibaca 84

PIMPINAN DAERAH ‘AISYIYAH KOTA SEMARANG

Pintu gerbang Lembaga Pelayanan Husnul Khotimah

‘Aisyiyah merupakan organisasi ortonom untuk perempuan dari Persyarikatan Muhammadiyah, berbasis gerakan Islam, dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan tajdid berasas Islam serta bersumber kepada Al Qur’an dan As Sunnah. 

Adapun tujuan organisasi Aisyiyah berupa keinginan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam hingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar – benarnya, adil dan makmur yang mendapatkan ridha Allah, juga agar tercapainya usaha – usaha Aisyiyah untuk menguatkan dan mengembangkan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dengan lebih berkualitas dan menuju masyarakat yang madani. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut maka, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah kota Semarang dibentuk beberapa Majelis dan Lembaga dalam menjalankan perannya, agar dapat menjalakan program yang telahdirencanakan dengan optimal.

Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kota Semarang, memiliki satu Lembaga khusus yang belum dimiliki oleh Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Tengah, yaitu Lembaga Pelayanan Husnul Khatimah (LPHKh). Lembaga ini bergerak dalam pengurusan jenazah secara syar’i dan penyediaan makam bagi umat muslim, baik untuk warga Muhammadiyah maupun untuk masyarakat muslim umum di kota semarang.  Untuk mendapatkan pelayanan pengurusan jenazah harus mendaftar sebagai anggota aktif, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk lahan Pemakaman, karena semakin tahun permintaan semakin meningkat, maka kami akan terus berusaha melakukan pengembangan lahan.

Husnul Khatimah, Akhir Yang Baik.

Salah satu hal yang menjadi harapan seluruh umat muslim tentu saja adalah agar dapat meninggal dengan husnul khotimah. Secara istilah, husnul khotimah ini bermakna penutupan yang baik. Secara makna bahasa, husnul khotimah merujuk kepada keadaan baiknya akhir hayatnya seseorang, dimana orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan beriman, beragama Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Sebagaimana keadaan akhir meninggalnya seseorang mendapat perhatian yang sangat besar dalam agama Islam, Islam pun telah memberikan tuntutan dan tuntunan kepada umatnya bagaimana kita memperlakukan seseorang saat ia tengah menghadapi akhir hayat dan setelah ia meninggal dunia.

 

[ LPPA  Kosem ]

Indah

Shared Post: